Konsten att läsa snabbt

Konsten att läsa snabbt

Denna artikel handlar om konsten att läsa snabbt. Snabbläsning är en färdighet som nästan verkar som en superkraft. Förmågan att snabbt läsa och förstå böcker, artiklar och annat skriftligt material skulle vara livsförändrande för många av oss. Men är det något du är född med förmågan att göra, eller är det något som någon kan lära sig? Låt oss ta en titt på påståenden om snabbläsning och om det verkligen är möjligt att läsa 1 200 ord per minut.

Är det möjligt?

För vissa sammanhang: de flesta av oss tenderar att läsa med cirka 200–400 ord per minut. Snabbläsare påstår sig träffa cirka 1000–1700 ord per minut. För att få en bättre uppfattning om dessa påståenden har forskning för att säkerhetskopiera dem, talade vi med professor och ögonspårningsexpert Keith Rayner, Ph.D. från University of California, San Diego strax innan han dog 2015. Låt oss börja med att titta på olika metoder för snabbläsning innan vi går igenom vad som funkar och inte fungerar.

Olika metoder för snabbläsning

Innan vi kan prata om snabbläsning måste vi fastställa detaljerna för hur vi tenderar att läsa och förstå text normalt. Skiffer bryter ner vad vi vet om att läsa: När du räknar ut hur mycket tid du tänker genom komplexa och okända begrepp – en sällsynthet när folk läser för nöje – är läsning en otroligt mekanisk process. Du tittar på ett ord eller flera ord. Detta kallas en “fixering” och det tar i genomsnitt cirka 25 sekunder. Du flyttar ögat till nästa ord eller grupp av ord. Och det tar i genomsnitt cirka 0 sekunder. När detta upprepas en eller två gånger, pausar du för att förstå frasen du just tittade på. Det tar ungefär 0,3 till 0,5 sekunder i genomsnitt. Lägg till alla dessa och pauser tillsammans och du hamnar på cirka 95 procent av alla läsare på högskolenivå som läser mellan 200 och 400 ord per minut. Snabbläsare tenderar förkorta hur länge de fixerar på ett ord. De tenderar att göra detta genom att minska subvokaliseringen, varvid slutmålet är snabbare än de 0,3–0,5 sekunder som anges ovan. Idén om hastighetsläsning har funnits sedan 1950-talet, men den ser en ”ny upplivning” nyligen med många appar som dyker upp under de senaste åren. Som du kan förvänta dig har hastighetsläsning några olika populära metoder, men de flesta faller in i ett par olika system. Dessa metoder inkluderar Skumläsning, Skimming, meta guiding, Rapid Serial Visual Presentation och andra.

Metoder

Metoder

Skimming är att titta igenom texten för att hitta viktiga delar att läsa. Även om detta vanligtvis betraktas som en snabbläsningsmetod, lär du dig inte att läsa snabbare. Du lär dig bara vilka delar du kan hoppa över. Som du kan förvänta dig visar studier att vi inte kommer ihåg så många detaljer när vi skummar. Meta guiding är en av de äldre teknikerna. Det är när du använder ett finger (eller en pekare som en penna) för att leda dina ögon till specifika ord. Poängen är att minska distraktionen och fokusera på de specifika orden för att öka din läshastighet. I kommande artiklar kommer mer om detta.

Relaterade inlägg