Därför ska du läsa romaner

Att läsa skönlitterära böcker förbättrar din hälsa i många avseenden. Det minskar stressen, det håller hjärnan i trim, det ger bättre nattsömn och man lever längre. En forskningsstudie från Yale University som publicerades i Medical News Today  visade att om man läser mer så får man ett längre liv. Studien pågick i 12 år och innefattade 3635 personer som rapporterade sina läsvanor regelbundet till Universitetet. Resultatet visade att dödsfallen minskade med 23 % under studien i jämförelse med de personer som inte läste alls. Studien visade även att man ökade sin livslängd med 2 år om man var en storläsare. Det finns även andra fördelar med att läsa romaner. Man lär sig att förstå och sätta sig in i andra människors situationer och känslor, man lär sig empati. Man utvecklar sin fantasi, blir mer allmänbildad, blir bättre på att stava och man får ett större ordförråd.

Läsa för barn

Det är viktigt att läsa högt för sitt barn, man kan börja i ganska tidig ålder. Man öppnar en helt ny värld för barnet. En värld fylld med spännande berättelser och äventyr. Man får en starkare relation till sitt barn. Barnet får ett större ordförråd genom att höra de uttalade ordet och får en livligare fantasi. Barnet får även en bättre kommunikationsförmåga. Studier har visat att om man läser för sin barn så går det bättre för dom i skolan. Det främjar både läslusten och kunskapstörsten. Barnpsykologen Ingvar Lundberg pratade om vikten av att man skulle införa skönlitterära böcker i skolans undervisning, just av dessa anledningar.

Forskning om läsning

Flera forskningsstudier har genomförts om effekterna av att läsa en god bok. Bl a en studie som utfördes på University of Sussex minnes lab. Försökspersonerna fick först utföra aktiviteter som höjde deras stressnivå och hjärtfrekvens, sen mättes stressnivåer och hjärtfrekvens när dom lyssnade på musik, tog en promenad, läste, satt ner och tog en kopp kaffe/the och till sist när dom spelade dataspel.Det som sänker pulsen och hjärtfrekvensen mest är att sitta ner och läsa en god bok. Det sänker stressnivåerna med hela 68%.

Lättlästa böcker

Personer med olika typer av lässvårigheter behöver böcker som är lättlästa. Beroende på vad för lässvårighet man har behöver man en anpassad bok för sina svårigheter. Dessa anpassade böcker är svåra att hitta på marknaden idag. Det finns en del men behovet är stort och det skulle behövas många fler. Har man dyslexi är det bra med lättlästa böcker med enkla ord och ord som skrivs som dom låter.Vid autism kan det behövas böcker där storyn är lätt att följa och där det är tydligt vad karaktärerna i boken vill och varför. Många personer med lässvårigheter läser för lite böcker men skulle troligtvis läsa betydligt mer om det fanns mer lättlästa böcker för vuxna på marknaden. Dessa böcker kan användas till fler grupper  av personer än de personer med lässvårigheter. Dessa böcker skulle även kunna användas till våra många nyanlända som behöver ett lätt språk i början av sin utbildning i det svenska språket.

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.