Att skriva en roman

Nu sitter du där framför datorn och ska börja skriva på din debutroman. Eller har du kanske redan börjat? Oavsett hur långt du har kommit i din process så har du en plan: du ska skriva en bok. Men vad ska man tänka på?

Planering är lika viktigt som skrivandet i sig. Sätt upp mål och slutför dem. Det kan handla om att skriva en timme per dag eller att bli klar med en inledning. Jobba systematiskt! Om skrivkrampen dyker upp och flytet du hade vid förra sessionen försvinner, stanna upp och inventera det du redan har skrivit. Finns det potential att utveckla detaljer i texten? Fundera också över om det du har skrivit är en inledning, en avslutning, en synopsis eller någonting annat och bestäm nästa steg i skrivprocessen efter det. Försök att se det nedskrivna materialet som en del av den stora helheten. Hur förhåller sig händelserna med varandra och din idé med romanen? Kan händelserna flyttas om? Att göra förändringar kan föda idéer man annars inte hade fått.

Karaktärer

Romanfigurerna måste vara levande. Läsaren ska kunna relatera till dem som om de vore riktiga varelser med tankar, känslor och annat som hör det inre livet till. En taktik för att lyckas med detta är att utgå ifrån sig själv. För att det ska vara möjligt måste man kliva ut och betrakta sig själv som en romanfigur. Avslöja inte heller allt på en gång utan låt romanfigurens person visa sig allt eftersom. Ta inspiration från hur dina egna tankar vandrar när du exempelvis väntar på bussen eller stå i kö för att skriva trovärdiga inre dialoger.

Läs andras böcker

För att bli framgångsrik med skapande är det viktigt att, tro det eller ej, härma andra. Det gäller att vara bekant med hantverket roman och få syn på de kvaliteter som gör den läsvärd. Läs dina favoritböcker igen och analysera dem. Hur ser meningsuppbyggnaden ut? Finns det berättartekniska knep som isbergsteknik, plantering eller stream of consciousness? Hur ser dispositionen ut när det gäller styckes- och kapitelindelning? Kort sagt: läs andra böcker och analysera dem ur ett berättartekniskt perspektiv.

Perspektiv och scener

Ska romanen berättas i jagform eller i tredje person? Fundera över vilka konsekvenser perspektivet du väljer har för ditt berättande. Vilka fördelar respektive nackdelar kan finnas av att använda jagformen utifrån den historia du vill berätta? När man börjar tänka i scener blir det också nödvändigt att fundera över hur alla scener ska hänga ihop och tillsammans skapa den större helheten. Även om du har en fabel klar, det vill säga ett tänkt händelseförlopp i kronologisk ordning, kan det vara effektfullt att inte presentera varje händelse i den ordning de faktiskt sker. Med uppbruten kronologi kan man addera nerv till berättelsen.

Självständighet

Ställ dig själv frågan vad som gör just dig unik som författare. Var ligger dina styrkor? Kanske har du ett speciellt berättarspråk, disponerar din text på ett unikt sätt eller kanske har du en psykologisk insikt som gör dina personporträtt extra starka? Trots att härmandet är en nyckeldel i skrivprocessen måste ett mer långsiktigt mål vara att hitta din stil. Så vad väntar du på? Sätt igång och skriv!

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.