Röda rummet 1879

1879 kom romanen Röda rummet ut, av prosaförfattaren August Strindberg. Detta var ett stort genombrott för Strindbergs karriär. Enligt många så ansåg dem att detta var den första moderna romanen i svensk litteratur, detta gjorde August till Sveriges mest omdiskuterade och anmärkta författare. Romanen var skriven i svår svenska, ett Fortsätt läsa